De minimis non curat lex

Seadus ei tegele tühiasjadega

Võtke ühendust

677-55-44

Vesivärava 50, Tallinn

Tööaeg

Tööpäeviti – 9:00 – 18:00
Laupäeval – suletud
Pühapäeval – suletud

Broneeri
vastuvõtt

Ehitus ja kinnisvara

Kalashnikov Õigusbüroo pakub oma klientidele õigusalast ja organisatsioonilist abi kõigis kinnisvara ehituse ja ekspluateerimisega seotud küsimustes.

Kinnisvaraobjekti ehitamise või ekspluateerimise käigus kerkib üles arvukalt olme- ja korralduslikke küsimusi, mida reguleerivad haldus-, finants-, tsiviil-, maa- ja keskkonnaõiguse normid, samuti teised Eesti Vabariigi ja selle haldusüksuste õigusaktid.

Ehituse ja kinnisvaraga seotud juriidilised konsultatsioonid
Ehitustegevus ja kinnisvara ekspluateerimine on Eesti Vabariigis reguleeritud eriti põhjalikult. Seepärast nõuab ehitustöö tellimine või selle juhtimine ja edaspidi valminud kinnisvaraobjekti sihipärane kasutamine muuhulgas ka juriidilisi teadmisi ja vilumusi. Kalashnikov Õigusbüroo pakub oma klientidele õigusalast abi kõigi kinnisvara ehituse ja ekspluateerimise käigus tekkivate küsimuste lahendamisel.

Ehituse ja kinnisvaraga seotud vaidluste lahendamine
Meie juristid viivad läbi vaidlusaluse olukorra juriidilise analüüsi ja esitavad Teile tegevuskava. Enamikul juhtudel on vaidluse lahendamine kohtueelses korras kasulikum kui kohtusse pöördumine. Kohtumenetlus on pikk ja kulukas protsess ja mis peamine – tulemus ei ole alati ennustatav. Kohtueelse lahenduse korral säilivad pooltel kõik väljavaated nende heade suhete jätkumisele.

Kliendi huvide esindamine erinevates asutustes
Vajaduse korral võtavad meie juristid enda kanda kogu suhtluse ja küsimuste lahendamise riigi- ja omavalitsusasutustega, esindades Teie huve sealhulgas ka kohtus.

Kinnisvaraobjektide ehitust ja ekspluateerimist puudutavate lepingute koostamine ja õiguslik analüüs
Leping on võlaõiguslike suhete alus, mis sätestab selle sõlminud poolte subjektiivsed õigused ja kohustused. Kalashnikov Õigusbüroo pakub oma klientidele ehitusvaldkonna lepingute koostamist ja juriidilist analüüsi.

Kalashnikov Õigusbüroo pakub oma klientidele alati kiiret ja kvaliteetset juriidilist nõustamist ja ehitusalast tuge kinnisvara ehitamist või kasutamist puudutavates küsimuses.

Konsultatsiooni aja broneerimiseks palume Teil täita vastav registreerimisvorm meie kodulehel, helistada telefonil 677 55 44 või kirjutada sõnum e-posti aadressile klienditugi@kalashnikov.ee

Konsultatsioon
KIIRE REGISTREERIMISVORM Helistame tagasi ja lepime aega kokku

Valmisfirmade müük