De minimis non curat lex

Seadus ei tegele tühiasjadega

Võtke ühendust

677-55-44

Vesivärava 50, Tallinn

Tööaeg

Tööpäeviti – 9:00 – 18:00
Laupäeval – suletud
Pühapäeval – suletud

Broneeri
vastuvõtt

Raamatupidamisteenused

Kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud on kohustatud korraldama raamatupidamisarvestust. Antud nõude peamiseks eesmärgiks on saada riigiorganite jaoks teavet ettevõtte finantsolukorra, majandustulemuste ning samuti rahavoogude kohta.

Meie büroo pakub raamatupidamisteenuseid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, sealhulgas firmadele, kes on maksukohustuslased ja mittemaksukohustuslased. Meie klientideks on kaubandus-, transpordi- ja ehitusettevõtted, kohvikud ja restoranid, veebipoed, IT-ettevõtted, idufirmad, samuti finants- ja krüptoettevõtted.

ME LIHTSUSTAME RAAMATUPIDAMIST KVALITEETI KAOTAMATA!

Meie ettevõte pakub oma klientidele tasuta ühendust veebipõhise raamatupidamissüsteemiga, mille abil saate oma klientidele arveid kiiresti ja mugavalt väljastada, samuti saate reaalajas informatiivse ülevaate oma ettevõtte finantsasjadest.

SAADA PÄRING

või võtke meiega ühendust e-posti e-posti kaudu

Me oleme kujundanud paljude tööaastate jooksul kaasaegse, mugava ja klientide jaoks arusaadava raamatupidamissüsteemi. Meie kollektiivis töötavad diplomeeritud raamatupidajad, kellel on aastatepikkune töökogemus. Meie meeskond suudab kiiresti lahendada ka kõige keerulisemad ülesanded raamatupidamise, maksustamise, ettevõtte juhtimise ja personalitöö valdkonnas. Meie spetsialistid jälgivad tähelepanelikult kõiki muudatusi Eesti seadusandluses ja on alati kursis viimaste arengutega raamatupidamismaailmas.

RAAMATUPIDAMISTOE HINNAD

Me võtame enda kanda kogu teie ettevõtte raamatupidamisega seotud töö – alustades algdokumentide kogumisest ja kassaoperatsioonide arvestusest ning lõpetades maksuhalduriga suhtlemise, samuti vajalike aruannete ettevalmistamise ja esitamisega.

► Raamatupidamise põhiteenused

Teenuse nimetusHind
Null aastaaruande ettevalmistamine ja esitamine (tegevust ei toimunud)100 eurot
Aastaaruande ettevalmistamine ja esitamine (tegevus toimus) alates 100 eurost
Raamatupidamis- või maksunõustamine 50 eurot/tund
Kliendi huvide esindamine Maksu- ja Tolliametis 100 eurot/tund
KMKR numbri saamine300 eurot
EORI numbri saamine100 eurot

► Igakuine raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenuste maksumus sõltub otseselt aruandeperioodi jooksul tehtud raamatupidamiskannete arvust, samuti ettevõtte majandustegevuse iseärasustest.

Igakuise raamatupidamisteenuse maksumus sisaldab müügiarvete esitamise funktsiooniga pilvepõhise raamatupidamisprogrammi piiramatu kasutamise võimalust ja ettevõtte finantsolukorrast ülevaate saamist reaalajas, samuti õigust saada kuni 15 minuti jooksul nõustamist äriõiguse, raamatupidamise ja maksustamisega seotud küsimustes.

Igakuise raamatupidamisteenuse hind kujuneb järgmiselt:

Kannete arv ühes kuusHind
kuni 20 kannet50 eurot
20 - 50 kannet100 eurot
50 - 100 kannet150 eurot
100 -150 kannet200 eurot
150 ja rohkem kannetIndividuaalselt

► Lisateenused

Allpool on esitatud lisateenuste maksumus igakuise raamatupidamistoe raames:

LisateenusHind
KMD deklaratsiooni ettevalmistamine ja esitamine (aruandlus käibemaksu kohta) 15 eurot
VD deklaratsiooni ettevalmistamine ja esitamine (aruandlus käibe kohta EL-i sees) 15 eurot
TSD deklaratsiooni ettevalmistamine ja esitamine (tulu- ja sotsiaalmaksu aruandlus)15 eurot
Ühe töötaja töötasu arvutamine15 eurot
Ühe töötaja lähetus-, puhkusetasude või haigushüvitise arvutamine 15 eurot
Aruande ettevalmistamine ja esitamine Statistikaametile 30 eurot
Aruande ettevalmistamine ja esitamine Eesti Pangale50 eurot

Teenuste maksumus, mida osutatakse väljaspool igakuiste teenuste raames, võib erineda eespool esitatud hindadest. Muude raamatupidamisteenuste maksumus arvutatakse tunnimäära alusel või vastavalt eraldi sõlmitud kokkuleppele.

ÜKSIKASJALIKUMALT RAAMATUPIDAMISTEENUSTEST

RAAMATUPIDAMINE EESTIS

Ettevõte on kohustatud arvutama õigeaegselt majandustegevuse raames tekkiva maksukoormuse, samuti esitama vajalikud maksudeklaratsioonid ja maksma seadusandlusega ette nähtud makse. Raamatupidamise korraldamise eest vastutab ettevõtte juhtkond, kes võib teostada raamatupidamist iseseisvalt, kutsuda sellele ametikohale täiskohaga raamatupidaja või kasutada allhankel põhinevaid raamatupidamisteenuseid pakkuva ettevõtte professionaalseid teenuseid.

Ettevõttele osutatavad raamatupidamisteenused sisaldavad endas organisatsioonide rahavooge puudutava teabe töötlemist ja korraldamist vastavalt Eesti ja EL-i õigusaktidele. Kliendi soovil koostatakse juhtimis-, raamatupidamis- ja maksuregistrid. Aruanded maksuametile, äriregistrile, statistikaametile ning teistele kaasatud asutustele koostatakse õigeaegselt ja täies mahus.

IGA-AASTANE ARUANDLUSE EESTI FIRMADE JAOKS

Aastaaruande (majandusaasta aruande) koostamine ja esitamine on kohustuslik nõue kõigile Eestis registreeritud juriidilistele isikutele. Aastaaruanne peab vastama seadusega ette nähtud standarditele ning sisaldama sealhulgas raamatupidamise aastaaruannet ja tegevusaruannet.

Ettevõte peab esitama äriregistrile majandusaasta aruande kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõppemise hetkest. Kui majandusaasta vastab kalendriaastale, siis on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg 30. juuni.

MAKSUARUANDLUS EESTI ETTEVÕTE JAOKS

Maksuaruanne või maksudeklaratsioon on maksumaksja ametlik dokumentaalne avaldus tema poolt teatud ajaperioodi jooksul saadud maksustatava tulu ning sellele kehtivate maksusoodustuste ja maksulangetuste kohta. Maksudeklaratsioonid on üheks kontrollivormiks, millega määratakse kindlaks tasumisele kuuluv maksusumma ja mille alusel kontrollib maksuinspektsiooni maksude tasumist.

TÄIENDAVAD RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Nõustamisteenused

Professionaalne nõustamine maksustamise ja raamatupidamise küsimustes aitab lahendada terve rea olulisi ülesandeid, mille hulgas on maksustamise optimeerimine maksumaksete minimeerimiseks, raamatupidamise korraldamine vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele, samuti kontrollorganitega tekkida võivate vaidluste prognoosimine ja nende reguleerimine.

VAT numbri saamine Eestis

Lisandväärtuse maks ehk siis käibemaks (Value Added Tax või lühendatult VAT) on maailma erinevates riikides laialdaselt rakendatud kaupade või teenuste maksustamise vorm. Enamikul juhtudel on Eestis käibemaksumäär 20% kaupade või teenuste maksustatavast väärtusest.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus tekib alates kuupäevast, mil ettevõtte maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest 40 000 eurot. Kui maksustatav käive ei ole veel ületanud 40 000 euro piiri, on võimalik registreerida vabatahtlikult käibemaksukohustuslasena. Käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile avaldus.

Käibemaksukohustuslasena registreerunud isik peab esitama Maksu- ja Tolliametile kinnituse, et ta tegeleb või kavatseb tegeleda äritegevusega ning vajab selleks VAT numbrit. Alates käibemaksukohustuslasena registreerimise kuupäevast on ettevõtja kohustatud muuhulgas lisama kauba või teenuse maksustatavale väärtusele käibemaksu, samuti esitama Maksu- ja Tolliametile igakuised aruanded (KMD-deklaratsioon) ja kandma tasumisele kuuluva käibemaksu summa riigile.

EORI numbri saamine Eestis

EORI (Economic Operators Registration and Identification System) number on kohustuslik ettevõtjatele, kes tegelevad väliskaubandusega kolmandate riikidega, impordi, ekspordi ja transiitvedude korral.

EORI numbrit kasutatakse juriidiliste isikute tuvastamiseks, kui nad teostavad Euroopa Liidu tollipunktides tolliprotseduure ekspordi, impordi või transiidi deklareerimiseks. EORI numbrite väljastamisega tegeleb Maksu- ja Tolliamet.

Töötajate registreerimine

Töötamise register on töösuhetega seotud riiklik teaberegister. Registris sisalduv teave on aluseks tööga seotud õiguslike asjaolude, samuti sotsiaalsete garantiide, sealhulgas ravikindlustuse, pensionide, töötuskindlustushüvitiste määramisel. Tööandja peab registreerima tööregistris kõik füüsilised isikud, kelle töötamisega kaasneb maksukohustus Eesti territooriumil, sõltumata lepingu õiguslikust vormist.

Meie spetsialistid aitavad teil ettevõtte töötajate kohta õigeaegselt ja õigesti andmeid töötamise registrisse sisestada, samuti jälgivad andmete asjakohasust ja muudavad vajadusel olemasolevaid andmeid.

Töötasu arvutamine ja arvestamine

Palga maksmine ja tehtud töö eest makstav tasu on töötaja ja tööandja vaheliste suhete võtmeelemendiks. Väljamaksed töötajatele võivad olla nii fikseeritud, sellised nagu näiteks töötasu või tunnipalga maksed, kui ka ujuvad, näiteks tükitariifsed maksed või protsendimaksed müügilt. Lisaks põhimääradele makstakse töötajatele ka puhkuse- ja lähetustasu, erinevaid lisatasusid ja juurdemakseid, preemiaid ja tulemustasu, samuti väljamakseid teatud kvalifikatsiooni olemasolu või eriliste töötingimuste eest.

Meie spetsialistid korraldavad teie ettevõtte töötajate tööaja ja töötulemuste korrektse arvestuse. Võtame enda peale kõik teie ettevõtte töötajatele palga ja muude väljamaksete arvutamisega seotud ülesanded, samuti maksukoormuse õigeaegse arvutamise ja vastava aruande esitamise maksuametile.

Raamatupidamise korraldamine

Õigesti korraldatud raamatupidamisel on ettevõtte tegevuses tohutu suur roll. See võimaldab näha ettevõtte juhil ettevõtte tegelikku rahalist ja varalist olukorda ning teha otsuseid, mis aitavad parandada tema ressursside kasutamise tõhusust. Meie ettevõtte spetsialistid koostavad teie ettevõtte struktuurist ja vajadustest lähtuvalt kvaliteetse raamatupidamise korraldamise mudeli vastavalt Eesti ja EL-i õigusaktidele.

Raamatupidamise taastamine

Raamatupidamine kujutab endast katkematut protsessi, mis tuleb taastada, kui see katkestatakse või seda ei teostata nõuetekohaselt. Raamatupidamise taastamine on meetmete kogum „hooletusse jäetud” raamatupidamise taastamiseks taasloodud või juba olemasolevate algdokumentide alusel, samuti raamatupidamise korrektseks vormistamiseks vastavalt Eesti ja EL-i kehtivate õigusaktide nõuetele.

Tugi maksukontrollide läbiviimisel

Meie spetsialistid pakuvad nõustamisteenuseid ja juriidilist tuge Maksu- ja Tolliametiga seotud erinevate maksuvaidluste ja muude erimeelsuste lahendamisel. Esindame ja kaitseme kliendi huve nii Eesti Vabariigi maksuorganites kui ka kohtus haldusmenetluse raames.

Audiitorteenused

Audiitortegevuse peamine eesmärk on teha kindlaks majandussubjektide raamatupidamisaruandluse usaldusväärsus ja nende tehingute vastavus Eesti Vabariigi ja EL-i territooriumil kehtivate normatiivaktidega. Antud tegevuse eesmärgiks on vähendada finantsaruannete kasutajate ettevõtlusriski. Kontrollimise käigus tuleb tuvastada kliendi aruannetes esitatud andmete usaldusväärsus, aruannete koostamise õigsus ja neis esitatud andmete tegelikkusele vastavus.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kvaliteetselt korraldatud raamatupidamine ja professionaalne õigusabi on ettevõtte edukaks arenguks vajalikud tingimused. Kui varem kasutasid kogenud spetsialistide teenuseid ainult suurettevõtted, siis tänapäeval on need taskukohased isegi väikefirmadele.

Nõuannete saamiseks raamatupidamis- ja maksuküsimustes, samuti individuaalse hinnapakkumise saamiseks, palume võtta ühendust meie spetsialistidega telefoni teel +372 6775544 või kasutada järgmisi elektroonilisi sidekanaleid:

Me vastame meeleldi Teie küsimustele ja pakume Teie ettevõttele kvaliteetset raamatupidamistuge Eesti ja Euroopa Liidu territooriumil.

Konsultatsioon
KIIRE REGISTREERIMISVORM Helistame tagasi ja lepime aega kokku

Valmisfirmade müük