De minimis non curat lex

Seadus ei tegele tühiasjadega

Võtke ühendust

677-55-44

Vesivärava 50, Tallinn

Tööaeg

Tööpäeviti – 9:00 – 18:00
Laupäeval – suletud
Pühapäeval – suletud

Broneeri
vastuvõtt

Krüptoraha ja virtuaalvääringute käitlemise tegevusluba

2017. aasta lõpus jõustus Eestis ajakohastatud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mille aluseks on Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2015/849. Seaduse uues versioonis on defineerimata termini „alternatiivsed maksevahendid“ asemel võetud kasutusele „virtuaalse vääringu“ mõiste, mis annab seadusele selguse ja võimaldab kõigil huvitatud isikutel tegeleda virtuaalsete vääringute (sealhulgas krüptoraha) ringlusega (vahetus, kauplemine, investeerimine) õiguslikel alustel asjakohase riikliku litsentsi olemasolul.

Virtuaalse vääringu mõiste

Vastavalt kehtivale seadusele virtuaalvääring (virtual currency) on digitaalsel kujul esitatud väärtus, mis on digitaalselt ülekantav, säilitatav või kaubeldav ja mida füüsilised või juriidilised isikud aktsepteerivad maksevahendina, kuid mis ei ole ühegi riigi seaduslik maksevahend ega rahaline vahend.

Samuti kehtestab jõustunud seadus virtuaalvääringu rahakotiteenus mõiste (virtual currency wallet service) ja määratleb selle teenusena, mille raames luuakse klientidele või hoitakse klientide krüpteeritud võtmeid, mida saab kasutada virtuaalvääringute hoidmise, talletamise ja ülekandmise eesmärgil.

Krüptovaluuta ja virtuaalse vääringu käibe ja säilitamise litsentsimine

Vastavalt jõustunud seadusele peavad isikud, kes osutavad klientidele virtuaalse vääringu vahetamise, ringluse, ülekandmise ja säilitamise teenust, omandama asjakohase riikliku litsentsi. Seadus näeb ette võimaluse saada järgmist liiki litsentse:

  • Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse osutaja (provider of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency)
  • virtuaalvääringu rahakotiteenuse osutaja (providers of a virtual currency wallet service)

Isikutel, kes saavad ülalnimetatud litsentsi, on õigus pakkuda virtuaalse vääringu, sealhulgas krüptovaluuta vahetamise, ringluse, ülekandmise ja säilitamise teenust oma klientidele üle kogu maailma nii vahetult oma ettevõtte esinduses kui ka distantseeritult, kasutades digitaalseid infokanaleid, rahalisi vahendeid ja virtuaalset vääringut.

Litsentsi saamine

Litsentsi saamise protsess eeldab ennekõike sisemiste protseduurireeglite ja sisekontrolli eeskirjade väljatöötamist, millega kehtestatakse AML / KYC protseduuri ja riskianalüüsi aluspõhimõtted, mis on seotud klientide ja teenusepakkuja majandustegevusega, kes peavad täielikult vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu seadusele ja direktiivile. Sellele järgneb taotluse esitamise protsess, samuti väljatöötatud sisedokumentide ja kaasneva info esitamine järelevalveasutusele kinnitamiseks. Taotluse läbivaatamise aeg on kuni 30 kalendripäeva.

Kalashnikov Õigusbüroo juristidel on paljude aastate pikkune kogemus meie büroo klientide jaoks erineva keerukuse ja suunaga litsentside saamisel. Meie büroo juristid on välja töötanud oma siseprotseduuri reeglite näidisstandardi, samuti AML / KYC protseduuri mudeli koos täiendava dokumentatsiooniga, mis on vajalik virtuaalse vääringu vahetamise, ringluse, ülekandmise ja säilitamise teenuse osutamise litsentsi saamiseks, ja mille alusel meie büroosse pöördunud kliendid on edukalt saanud nõutavad litsentsid ja alustanud tõhusat majandustegevust selles valdkonnas.
Meie juristid osutavad teile igakülgset toetust ja õigusabi kõigis küsimustes, mis on seotud virtuaalse vääringu vahetamise, ringluse, ülekandmise ja säilitamisega seotud teenuste osutamise litsentsi hankimisega.

Võtke meiega ühendust

Juhul kui teil on küsimusi või olete huvitatud virtuaalse vääringu, sh krüptovaluuta ringluse litsentsi saamisest, võtke meiega ühendust telefoni teel +372 6775544 või kasutage järgmisi sidekanaleid:

E-post: klienditugi@kalashnikov.ee
Skype: kalashnikov.ee
Mobiiltelefon / Viber / WhatsApp / Telegram: +372 82088888

Meie büroo juristid vastavad meeleldi teie küsimustele ja pakuvad kvalifitseeritud abi eespool nimetatud litsentsi saamiseks ja ettevõtte asutamiseks Eestis.

Konsultatsioon
KIIRE REGISTREERIMISVORM Helistame tagasi ja lepime aega kokku

Valmisfirmade müük