De minimis non curat lex

Seadus ei tegele tühiasjadega

Võtke ühendust

677-55-44

Peterburi tee 47, Tallinn

Tööaeg

Tööpäeviti – 9:00 – 19:00
Laupäeval – 10:00 – 15:00
Pühapäeval – suletud

Broneeri
vastuvõtt

Kontaktisiku teenus juriidilistele isikutele ja äriühingutele

Kontaktisik on vajalik kõigi ettevõtete ja firmade jaoks, kelle juhatuse liikmed (juhid) on Eestis mitteresidendid.

Eesti Vabariigi äriseadustikus on sätestatud, et juhul kui Eestis registreeritud äripartnerluse (firma, ettevõtte) juhatus asub välisriigis, on äripartnerlus kohustatud määrama kontaktisiku, kellele on võimalik kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumentatsiooni ja ettevõtjale mõeldud tahteavaldusi.

Kui kuni viimase ajani olid ettevõtted, mille juhatuse liikmed olid EL-i residendid, sellest vabastatud ja kontaktisikut ei nõutud, siis vastavalt äriseadustiku muudatustele 15.01.2018 on kontaktisik vajalik ka neile firmadele ja ettevõtetele, mille juhatuse liikmed on teiste Euroopa Liidu liikmesriikide residendid.

Kontaktisiku peamine ülesanne

Kontaktisiku peamine ülesanne on tagada pidev sidekanal ettevõtte juhatusega. Menetlusdokumentide või tahteavalduse kättetoimetamisel kontaktisikule loetakse vastav menetlusdokumentatsioon või tahteavaldus ettevõtjale kättetoimetatuks.

Kelle võib ettevõtte kontaktisikuks määrata?

Äriseadustikust nähtub, et kontaktisikuks võib olla määratud ainult notar, notaribüroo, advokaat, advokaadibüroo, vannutatud audiitor, audiitorühing, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või sihtfondide ja äripartnerluse teenuseid pakkuv isik vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 8. artiklile.

Pakume kontaktisiku teenust Kalashnikov Õigusbüroost

Oleme ettevõtete litsentseeritud registripidaja ning juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuse pakkuja. Meil on Eesti politsei ja piirivalveameti välja antud riiklik litsents teenuste pakkumiseks sihtfondidele ja äripartnerlustele. Meie litsentsi number on FIU000144.

Kontaktisiku teenuse maksumus on 200 eurot aastas.

Kui Teil on küsimusi või soovite saada kontaktisiku teenust, võtke meiega ühendust telefoni teel +372 6775544, või järgmiste sidekanalite kaudu:

E-post: klienditugi@kalashnikov.ee
Skype: kalashnikov.ee
Mobiiltelefon / Viber / WhatsApp / Telegram: +372 82088888

Konsultatsioon
KIIRE REGISTREERIMISVORM Helistame tagasi ja lepime aega kokku

Valmisfirmade müük