De minimis non curat lex

Seadus ei tegele tühiasjadega

Võtke ühendust

677-55-44

Peterburi tee 47, Tallinn

Tööaeg

Tööpäeviti – 9:00 – 19:00
Laupäeval – 10:00 – 15:00
Pühapäeval – suletud

Broneeri
vastuvõtt

Raamatupidamisteenused

Kvaliteetne raamatupidamisarvestuse korraldus ja professionaalne juriidiline tugi on eduka äritegevuse hädavajalik eeldus. Kui varem kasutasid kogenud spetsialistide teenuseid üksnes suurettevõtted, siis täna on need kättesaadavad ka väikefirmadele.

Kalashnikov Õigusbüroo pakub oma äriklientidele omandivormist sõltumata kvaliteetseid raamatupidamise tugiteenuseid ning raamatupidamisteenust.

Meil on kvalifitseeritud spetsialistidest koosnev meeskond, kelle käsutuses on võimas materiaaltehniline baas ja kes on suutelised operatiivselt lahendama ka kõige keerukamaid ülesandeid raamatupidamise, maksunduse, ettevõtte juhtimise ja personalitöö valdkonnas.

Me võtame enda kanda kogu töö, mis on seotud Teie ettevõtte raamatupidamisega – algdokumentide kogumisest ja kassaoperatsioonide arvestusest kuni maksuorganitega suhtlemise ning vastava aruandluse ettevalmistamise ja esitamiseni välja. Meie spetsialistid garanteerivad Teie ettevõtte raamatupidamis- ja maksuarvestusega seotud kõigi vajalike operatsioonide kvaliteetse teostamise kõige lühema ajaga.

Raamatupidamisteenus ja arvestus
Ettevõtete raamatupidamise alane teenindamine hõlmab ettevõtte rahaliste vahendite liikumist puudutava informatsiooni töötlemist ja korrastamist Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seaduste nõuete kohaselt. Kliendi taotlusel vormindatakse juhtimis-, raamatupidamis- ja maksuregistrid. Õigeaegselt ja täies mahus valmistatakse ette maksuametile ja teistele asutustele esitamiseks ette nähtud aruandlus.

Nullaruandluse koostamine ja esitamine
Raamatupidamise nullaruandlus on üks finantsaruandluse liike. Nullaruandlus koostatakse juhul kui ettevõttel puudus aruandlusperioodil igasugune tegevus. Kõik sellised ettevõtted on kohustatud koostama ja esitama nullaruandluse, samuti esitama vastavad dokumendid kontrollorganitesse seadusega sätestatud tähtajaks. Meie spetsialistid on valmis mitte ainult koostama nullaruandluse, vaid ka andma ekspresshinnangu Teie ettevõtte tegevusele selleks, et kinnitada nullaruandluse koostamise õiguspärasust.

Raamatupidamisarvestuse taastamine
Raamatupidamisarvestus kujutab endast lakkamatut protsessi, mis nõuab taastamist selle katkemise korral või juhul, kui seda ei pole tehtud nõuetekohaselt. Raamatupidamisarvestuse taastamine on “käestlastud” raamatupidamise taastamisele suunatud abinõude kompleks, mille ülesandeks on taastada raamatupidamine uute või olemasolevate algdokumentide alusel, samuti viia arvestus vastavusse Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate seaduste nõuetega.

Raamatupidamisarvestuse korraldamine
Raamatupidamisarvestuse õigel korraldusel on ettevõtte tegevuse jaoks tohutu tähtsus. See lubab juhil näha ettevõtte tõelist finantsmajanduslikku olukorda ja teha otsuseid, mis aitavad ettevõtte ressursse efektiivsemalt kasutada. Meie spetsialistid valmistavad ette raamatupidamisarvestuse korralduse kvaliteetse mudeli, lähtudes Teie ettevõtte vajadustest ning kooskõlas Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustega.

Maksu- ja raamatupidamisalane konsulteerimine
Konsulteerimine neis kahes valdkonnas aitab lahendada tervet rida tähtsaid ülesandeid, nende seas maksustamisprotsessi korraldamine maksude minimeerimiseks ja optimeerimiseks, aruandluse pidamine kooskõlas kehtivate seaduste nõuetega ning võimalike vaidluste lahendamine suhetes kontrollorganitega.

Maksudeklaratsioonide koostamine
Maksudeklaratsioon on maksumaksja ametlik dokumentaalne teade tema maksustamisele kuuluvate tulude kohta teatud ajavahemikul ja nendele laienevate soodustuste ja välistuste kohta. Maksudeklaratsioonide ülesandeks on võimaldada maksuorganil kindlaks määrata tasumisele kuuluvate maksude suurus ja kontrollida nende tasumist.

Audiitorteenused
Audiitortegevuse peamine eesmärk on selgitada majandussubjektide raamatupidamisarvestuse tõesust ja nende teostatud operatsioonide vastavust Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivatele õigusaktidele. Antud tegevus on suunatud finantsaruandluse kasutajate ettevõtlusriskide minimeerimisele. Audiitorkontrolli käigus tuleb selgitada kliendi aruannetes kajastatud näitajate tõesust, aruannete koostamise õigsust ja neis esitatud andmete tõelevastavust.

Kalashnikov Õigusbüroo spetsialistid pakuvad Teie ettevõttele kvaliteetset õigusalast, raamatupidamislikku ja organisatsioonilist abi.

Aja broneerimiseks spetsialisti juurde palume Teil täita vastav registreerimisvorm meie kodulehel, helistada telefonil 677 55 44 või kirjutada sõnum e-posti aadressile klienditugi@kalashnikov.ee

Konsultatsioon
KIIRE REGISTREERIMISVORM Helistame tagasi ja lepime aega kokku

Valmisfirmade müük